Conference 2018

Event details

  • Friday | August 10, 2018 to Sunday | August 12, 2018
  • 8:00 am
  • Sheraton Hotel, Hua Hin, Thailand

20 Year of Thai Hip & Knee Society

Hip & Knee Today ฉบับกลางปี 2561 ณ เวลานี้ปี 2561 ได้ล่วงเลยผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้ว ตารางกิจกรรมต่างๆ ของพวกเราชาวออร์โธปิดิกส์ ก็ได้เวียนเปลี่ยนเข้ามา กิจกรรมหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญกับพวกเรามาก ได้แก่ การสอบเพ􀃱 อรับวุฒิบัตรของบรรดาน้องๆ แพทย์ประจำบ้านทุกสถาบันฝึกอบรมของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากที่น้องๆ ทุกคนใช้ความตั้งใจมุมานะ เพียรพยายาม และได้รับการฝึกอบรมทั้งทางด้านเนื้อหาวิชาการ รวมทั้งการฝึกทางทักษะการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์มาเป็นเวลาถึง 4 ปี ก็ถึงช่วงเวลาแห่งความยินดีกับสมาชิกใหม่ ในโอกาสนี้ผม

ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับสมาชิกศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่จบใหม่ทุกท่าน เข้าสู่ครอบครัวชาวออร์โธปิดิกส์ของพวกเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ทุกคนจะได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ได้รับมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม พัฒนาวงการออร์โธปิดิกส์ของพวกเราให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

(ดาวน์โหลดไฟล์ pdf)